ღვინო

თითოეული ხილის ბრენდი გამოხდილია კონკრეტული ხილისათვის ინდივიდუალურად შერჩეული მეთოდით, ტრადიციული სიბრძნისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შერწყმით მიღებული უმაღლესი ხარისხის ეს პროდუქტი,სპილენძისდისტილაციის აპარატში გამოიხდება. ხელით ნარჩევი ხილის დისტილატთან ერთად ქარხნის საკუთარი ჭაბურღილიდან აღებული დარბილებული წყალი გამოიყენება და მიღებული პროდუქტი ჩამოსხმის წინ გადის ყინულის ფილტრაციას.

ჭაჭა

„ვილა მოსავალის“ მიერ შექმნილი შესანიშნავი ჭაჭა, თავის უნიკალურ ხასიათს გამორჩეული ყურძნის მტევნებიდან იძენს, რომლთა ფერმენტაცია ქვევრებში ხდება და გამოიხდება ქართული ტრადიციული წესებით, რომელიც საუკუნეების მანძილზე უწყვეტად იხვეწებოდა.ტრადიციული სიბრძნისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შერწყმით მიღებული უმაღლესი ხარისხის ეს პროდუქტი,სპილენძისდისტილაციის აპარატში გამოიხდება.

ბრენდი

თითოეული ხილის ბრენდი გამოხდილია კონკრეტული ხილისათვის ინდივიდუალურად შერჩეული მეთოდით, ტრადიციული სიბრძნისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შერწყმით მიღებული უმაღლესი ხარისხის ეს პროდუქტი,სპილენძისდისტილაციის აპარატში გამოიხდება. ხელით ნარჩევი ხილის დისტილატთან ერთად ქარხნის საკუთარი ჭაბურღილიდან აღებული დარბილებული წყალი გამოიყენება და მიღებული პროდუქტი ჩამოსხმის წინ გადის ყინულის ფილტრაციას.