ჩინური

ჩინური არის ქართლის ტრადიციული თეთრი ჯიში, მოყვანილი მუხრანის ველზე .
ღია ჩალისფერი, მშრალი ღვინო ოქროსფერი ელფერით ხასიათდება ინტენსიური არომატებით. მკვეთრად არის გამოხატული ფორთოხლის და მსხლის ტონები. ღვინოს ცინცხალი მჟავიანობა სძენს განსაკუთრებულ ხასიათს.

Try Also